home | nieuwsblad | informatie
Decapoda Latreille, 1802
NL Tienpotigen
Determinatie

Garnalen (Caridea): Achterlijf goed ontwikkeld en niet onder het lichaam geslagen. Lichaam zijdelings samengedrukt. Achterlijf meestal geknikt tussen het derde en het vierde segment. Aan de buitenzijde van het basale lid van de antennulae zit een geschubd aanhangsel (styloceriet).

Ja

Molgarnalen Achterlijf goed ontwikkeld en relatief lang (meer dan 10x zo lang als breed). Achterlijf niet geknikt tussen derde en vierde segment. Molgarnalen vind je op het strand voornamelijk na zandsuppleties daar ze uit een wat dieper deel van de Noordzee komen en dan nog zijn het meestal alleen de scharen.

Ja

Kreeften (Macrura Reptantia): Achterlijf goed ontwikkeld, niet onder het lichaam geslagen en het kent ook geen knik tussen het derde en het vierde segment. Het vierde en vijfde paar looppoten zijn normaal ontwikkeld. Aan de buitenzijde van het basale lid van de antennulae zit geen aanhangsel (styloceriet).

Ja

(Anomura): Vijfde, en soms ook het vierde, paar looppoten (pereiopoden) duidelijk smaller of korter dan de voorgaande paren. Soms lijkt het vijfde paar zelfs te ontbreken. Het kan ook zijn dat het gehele achterlijf schuilgaat in een slakkenhuis dat al dan niet begroeid is met Ruwe Zeerasp. Aan de buitenzijde van het basale lid van de antennulae zit geen aanhangsel (styloceriet).

Ja

Krabben (Brachyura): Achterlijf onder het lichaam geslagen, gereduceerd en plat.

Ja

 Overzicht 
   
 Crustacea 
 Rugschild (Carapax)
 Kopstuk (Cephalon)
    Rostrum
 Borststuk (Thorax)
 Achterlijf (Abdomen)
    Uropode 1
    Uropode 2
    Uropode 3
   
 Decapoda 
   
 Het leven 
   
 Bronnen 
 Literatuur
  1. Fauna van Nederland Decapoda (K IX) en Stomatopoda (K X) - Holthuis, L.B. ; XV ; A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V. , 1950

 
2006 - 2020 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl