home | nieuwsblad | informatie
Decapoda Latreille, 1802
NL Tienpotigen
Garnalen (Caridea) Achterlijf goed ontwikkeld en niet onder het lichaam geslagen. Lichaam zijdelings samengedrukt. Achterlijf meestal geknikt tussen het derde en het vierde segment. Aan de buitenzijde van het basale lid van de antennulae zit een geschubd aanhangsel (styloceriet).Ja
Molgarnalen (Thalassinidae) Achterlijf goed ontwikkeld en relatief lang (meer dan 10x zo lang als breed). Achterlijf niet geknikt tussen derde en vierde segment. Molgarnalen vind je op het strand voornamelijk na zandsuppleties daar ze uit een wat dieper deel van de Noordzee komen en dan nog zijn het meestal alleen de scharen.Ja
Zeekreeften (Nephropidae) Achterlijf goed ontwikkeld, niet onder het lichaam geslagen en het kent ook geen knik tussen het derde en het vierde segment. Het vierde en vijfde paar looppoten zijn normaal ontwikkeld. Aan de buitenzijde van het basale lid van de antennulae zit geen aanhangsel (styloceriet).Ja
Augustinuskrab (Lithodes maja) Het vijfde paar looppoten is korter en dunner dan eerste vier; carapax bezet met stekels; rustrum eindigd in twee punten (gevorkt); behoort eigenlijk tot dezelfde superfamilie (Paguroidea) als de hieronder genoemde heremietkreeftenGeen link beschikbaar
Heremietkreeften (Paguroidea) Achterlijf week en worstvormig, vierde en vijfde paar looppoten veel korter dan de eerste drie. Het kan ook zijn dat het gehele achterlijf schuilgaat in een slakkenhuis.Ja
Oprolkreeften (Galatheidae) Het vijfde paar looppoten is korter dan de eerste vier; rugschild is langer dan breed en met dwarse groevenJa
Porceleinkrabbetjes (Porcellanidae) Het vijfde paar looppoten is korter dan de eerste drie. Het achterlijf is afgeplat en onder het lichaam geslagen, de scharen zijn langer dan het lichaamJa
Krabben (Brachyura) Achterlijf onder het lichaam geslagen, gereduceerd en plat;Ja
Lichaam:ja 1
CarapaxHet schild dat ligt over de borst (thorax) en de kop aan de rug (dorsale) zijde. In de Nederlandstalige literatuur kom je ook wel de term kopborststuk tegen
:ja
KopHet deel van het dier dat het voedselinname-orgaan bevat. Daarnaast zijn er ook vaak zintuigen aanwezig voor zien, proeven, ruiken en voelen. De voorvoegsels cephal- en cephalo- betekenen hoofd van het Grieks kef&aecute;li.
:ja
ThoraxBorst
:ja
   Segment 1:ja
      
Maxillipede 1Een thoracopod die omgevormd is tot een kaakpoot
:ja
   Segment 2:ja
   Segment 3:ja
   Segment 4:ja
      
Pereiopode 1 De 1ste pereiopoden (looppoten). De pereiopoden zijn die ledematen waarmee het dier daadwekelijk loopt op de bodem. Wordt ook wel een gnathopode genoemd (Amphipoden). Bij de krabben (Brachyura) zijn dit de schaarpoten.
:ja
         Kieuw:meer dan 1 overlangse rij 2
   Segment 5:ja
      Pereiopode 2:ja
         Kieuw:meer dan 1 overlangse rij 2
   Segment 6:ja
      Pereiopode 3:ja
         Kieuw:meer dan 1 overlangse rij 2
   Segment 7:ja
      Pereiopode 4:ja
         Kieuw:meer dan 1 overlangse rij 2
   Segment 8:ja
      Pereiopode 5:ja
         Kieuw:meer dan 1 overlangse rij 2
Abdomen:ja
   Segment 6:ja
      Telson:1
Sensoren:ja
   Licht:ja
      Ogen:ja
         Oogsteel:ja
ExoskeletEen versteviging van het lichaam aan de buitenkant en direct zichtbaar
:ja 1
   Materiaal:chitine, amorf calciumcarbonaat, calciet 1
Literatuur:
Bronnen:
  1. https://www.strandvondsten.nl/Crustacea
  2. Adema, J.P.H.M. (1991). De Krabben van Nederland en België. Nationaal Natuurhistorisch Museum.
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl