home | nieuwsblad | informatie
Platichthys Girard, 1854
 Overzicht 
 Soorten
Bot
   
 Bouw 
    Kieuwdekselsja
    Kieuwendraderig
 Rugvinmet een gestraald uiterlijk
 Staartvinmet een gestraald uiterlijk
   
 Anatomie 
 Zwemblaasnee
 Skeletbeenachtig
   
 Het leven 
 Paaigebieddieper water waarbij temperatuur en zoutgehalte belangrijk zijn
 Paaitijdlate winter en vroege voorjaar
   
 Bronnen 
 
2006 - 2019 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl