home | nieuwsblad | informatie
Borkumer Riffgrund
Laatste wijziging: 04-12-2016

Noordelijk van Borkum ligt het Borkum Riffgrund, Borkumse stenen, waarvan ook een klein deel op het Nederlandse Continentaal Plat ligt. Het Duitse deel is beschermd als Natura-2000 gebied.

Het Brokum Riffgrund is ontstaan als eindmorene van een gletsjer uit de Saalien ijstijd (200.000 tot 130.000 jaar geleden). De bodem bestaat uit fijn tot middelgrof zand met daar op en tussen keien van veel noordelijkere oorsprong. Dit hardsubstraat biedt natuurlijk allerlei kansen voor leven dat zich niet of nauwelijks op een zandbodem had kunnen handhaven.

Het is er ongeveer 35 meter diep.

Het Borkum Riffgrund is een fourageergebied voor zeehonden en bruinvissen.

Bruinvis

Typische schelpdieren zijn de Artemisschelp en de Noordkromp:

Artemisschelp Noordkromp

Het ongeveer 35 meter diepe gebied is soortenarm maar bevat wel twee lang levende schelpdiersoorten: Artemisschelp en Noordkromp. Tevens zijn de Borkumer Stenen een belangrijk fourageergebied voor zeehonden en ook komen er veel Bruinvissen voor.

18 september 2016 kwam de Cdt. Fourcault terug van een reis van Duik de Noordzee schoon. Via Stichting Anemoon werd ik gevraagd om te helpen de opgedoken netten te inspecteren op meekomen leven.

Opvallend was de enorme hoeveelheid aan Porceleinkrabbetjes, Ruige krabbetjes en mossels. Dit was het eerste dat opviel, vooral de Porceleinkrabbetjes.

2006 - 2019 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl