home | nieuwsblad | informatie
Åkrasanden
Laatste wijziging: 12-02-2018

De Åkrasanden bestaat uit een aantal inhammen gelegen aan de Norskerenna. Het lijken prachtig witte stranden zandstranden te zijn, maar eigenlijk bestaat het voor het merendeel uit foraminiferen, zoals bleek toen ik thuis het gruis ging uitzoeken van dit strand. Het strand was enorm rijk aan Muizenkeuteltjes en heel veel andere schelpen.

2006 - 2019 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl